Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy.

Opublikowano: